TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần CTCP Tạp phẩm và Bảo hộ lao động

 1.

Tổng số cổ phần đấu giá:

432.905 cổ phần

2.

Mệnh giá một cổ phần:

10.000 đồng/cổ phần

3.

Giá khởi điểm:

39.400 đồng/cổ phần

4.

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá:

15 nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư cá nhân trong nước

06 nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư tổ chức trong nước

09 nhà đầu tư

5.

Tổng khối lượng đăng ký mua:

6.493.575 cổ phần

6.

Số lượng nhà đầu tư xin rút Phiếu tham đự đấu giá

01 nhà đầu tư

7.

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:

14 phiếu

8.

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:

 6.060.670 cổ phần

9.

Hình thức đấu giá:

Đấu giá trọn lô cổ phần chào bán

10.

Giá đặt mua cao nhất:

182.000 đồng/cổ phần

11.

Giá đặt mua thấp nhất:

39.400 đồng/cổ phần

12.

Tổng số nhà đầu tư trúng giá:

01 nhà đầu tư

13.

Tổng số lượng cổ phần bán được:

432.905 cổ phần

14.

Tổng trị giá cổ phần bán được:

78.788.710.000 đồng

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo