TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Kết quả đấu giá mua CP của CTCP Đầu tư xây dựng kinh doanh bất động sản Tổng Sáu

1

Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

1.360.506

2

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:

1.360.506

3

Mệnh giá:

10.000

4

Giá khởi điểm:

10.000

5

Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia

5

6

Tổng khối lượng đăng ký mua

1.400

7

Khối lượng đặt cao nhất

1.000

8

Khối lượng đặt thấp nhất

100

9

Giá đặt cao nhất

10.000

10

Giá đặt thấp nhất

10.000

11

Giá trúng cao nhất

10.000

12

Giá trúng bình quân

10.000

13

Giá trúng thấp nhất

 10.000

14

Tổng số lượng cổ phần bán được

1.400

15

Tổng giá trị cổ phần bán được

14.000.000

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo