TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Kết quả đấu giá mua CP của CTCP Đầu tư xây dựng kinh doanh bất động sản Tổng Sáu

1

Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

1.360.506

2

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:

1.360.506

3

Mệnh giá:

10.000

4

Giá khởi điểm:

10.000

5

Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia

5

6

Tổng khối lượng đăng ký mua

1.400

7

Khối lượng đặt cao nhất

1.000

8

Khối lượng đặt thấp nhất

100

9

Giá đặt cao nhất

10.000

10

Giá đặt thấp nhất

10.000

11

Giá trúng cao nhất

10.000

12

Giá trúng bình quân

10.000

13

Giá trúng thấp nhất

 10.000

14

Tổng số lượng cổ phần bán được

1.400

15

Tổng giá trị cổ phần bán được

14.000.000

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo