TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo kết quả đấu giá phần vốn Nhà nuớc của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nuớc (SCIC) tại CTCP Hoá chất và Vật tư khoa học Kỹ thuật

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT

Ban tổ chức đấu giá xin thông báo kết quả bán đấu giá phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tạiCông ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư khoa học kỹ thuật được tổ chức ngày 07 tháng 07 năm 2015 như sau:

1.

Tổng số cổ phần đấu giá:

186.000cổ phần

2.

Mệnh giá một cổ phần:

10.000 đồng/cổ phần

3.

Giá khởi điểm:

61.500 đồng/cổ phần

4.

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá:

08 nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư cá nhân trong nước

08 nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư tổ chức trong nước

0 nhà đầu tư

5.

Tổng khối lượng đăng ký mua:

1.488.000 cổ phần

6.

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:

08phiếu

7.

Tổng số phiếu tham dự đấu giá không hợp lệ

0 phiếu

8.

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:

1.488.000 cổ phần

9.

Khối lượng đặt mua cao nhất:

186.000cổ phần

10.

Khối lượng đặt mua thấp nhất:

186.000cổ phần

11.

Giá đặt mua cao nhất:

102.000 đồng/cổ phần

12.

Giá đặt mua thấp nhất:

61.500đồng/cổ phần

13.

Giá đấu thành công thấp nhất:

102.000 đồng/cổ phần

14.

Giá đấu thành công cao nhất:

102.000 đồng/ cổ phần

15.

Giá đấu thành công bình quân:

102.000 đồng/cổ phần

16.

Tổng số nhà đầu tư trúng giá:

01 nhà đầu tư

17.

Tổng số lượng cổ phần bán được:

186.000cổ phần

18.

Tổng trị giá cổ phần bán được:

18.972.000.000 đồng

       Trân trọng kính báo!

 

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Viết Thắng

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo