TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo nhận lưu ký cổ phiếu

    Tổ chức đăng ký: CTCP Chứng khoán Phố Wall
    Vốn điều lệ: 503.000.000.000 đồng
    Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Phố Wall
    Mã chứng khoán: WSS
    Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
    Số lượng chứng khoán đăng ký: 13.700.000 cổ phiếu
    Giá trị chứng khoán đăng ký: 137.000.000.000 đồng
    Hình thức đăng ký lưu ký: Ghi sổ
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký chứng khoán WSS kể từ ngày 24/03/2011.

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo