TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Nộp tiền mua cổ phần

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall (WSS) xin gửi tới Quý cổ đông lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành vì sự tin tưởng mà Quý vị đã dành cho WSS trong suốt thời gian qua.

Kính thưa Quý vị cổ đông, ngày 19 tháng 10 năm 2009, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phần ra công chúng số 435/UBCK-GCN cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall, trong đó cổ đông hiện hữu (theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phần) sẽ được quyền mua thêm số lượng cổ phần bằng số cổ phần đang nắm giữ với giá 10.000 đồng/CP.

Việc niêm yết cổ phần mới phát hành chỉ được thực hiện sau khi các cổ đông nộp đủ tiền, Công ty hoàn tất các thủ tục phát hành báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và được cấp Giấy phép kinh doanh mới…. Do đó, mặc dù thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần mới phát hành theo thông báo bắt đầu từ ngày 22/10/2009 đến hết ngày 11/11/2009, nhưng để cổ phần mới phát hành sớm được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Hội đồng Quản trị kính đề nghị Quý vị cổ đông khẩn trương đăng ký và nộp tiền mua cổ phần trong thời gian sớm nhất.

Xin trân trọng thông báo./.

                                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                     KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                                  Phạm Đức Long

 

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo