TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phần ra công chúng số 435/UBCK-GCNdo Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/10/2009)

1.  Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

2.  Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội.    

      Số điện thoại: (84.4) 3824 8686/ 3936 7083    Số Fax: (84.4) 3936 7082

3.  E-mail: info@wss.com.vn

4.  Cổ phần chào bán:

– Tên cổ phần: CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
– Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
– Mệnh giá: 10.000 đồng
– Mã cổ phiếu: WSS
– Số cổ phần phát hành: 19.800.000 cổ phần.
– Giá trị chào bán theo mệnh giá: 198.000.000.000 đồng.
– Điều kiện chuyển nhượng: Tự do chuyển nhượng.

5.  Mục đích phát hành:

Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ để sử dụng vào các mục đích: nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và mở rộng hoạt động kinh doanh.

6.  Đối tượng phát hành:

6.1.  Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: 16.800.000 cổ phiếu.
– Giá phát hành: 10.000 đồng/cp
– Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ có 1 quyền mua, mỗi quyền mua sẽ được mua một cổ phần mới phát hành)

6.2. Phát hành cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, cán bộ chủ chốt, cổ đông lớn có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty: 2.200.000 cổ phần, giá phát hành: 10.000 đồng/cp

6.3  Phát hành cho cán bộ công nhân viên: 800.000 cổ phần, giá phát hành: 10.000 đồng/cp

7.  Xử lý cổ phần không phát hành hết:
Toàn bộ cổ phần chào bán cho các đối tượng trên không thành công, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho các đối tượng nêu trên.

8.  Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 8h00 ngày 22/10/2009

9.  Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Từ ngày 22/10/2009 đến ngày 5/11/2009

10. Thời hạn nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/10/2009 đến ngày 11/11/2009

11. Địa điểm đăng ký mua cổ phần: Tầng 2 – Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall – Số 1 Lê  Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

12Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phần:
Nộp tiền mua cổ phần vào tài khoản phong tỏa số 122.10.00.0457844 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Hà Thành, Hà Nội.

Các thông tin chi tiết về đợt phát hành (Bản cáo bạch) được công bố công khai tại Trụ sở Công ty (Số 1 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và được đăng trên website của Công ty: www.wss.com.vn.

File download:

Trân trọng thông báo!

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo