TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT

––––

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 92/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/11/2015)   

1.             Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT

2.             Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

3.             Số điện thoại: (844) 3722 4999

4.             Số Fax: (844) 6273 2058

5.             Cổ phiếu chào bán:

                 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt

                 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

                 Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu

                 Số lượng đăng ký chào bán: 10.815.500 cổ phần

Trong đó:

Chào bán cho Cổ đông hiện hữu          : 7.072.500 cổ phiếu

Chào bán cho Cổ đông chiến lược        : 3.743.000 cổ phiếu

6.             Khối lượng vốn cần huy động: 111.898.000.000 đồng

7.             Mục đích huy động vốn:

              Bổ sung thêm vốn lưu động;

             Tài trợ thêm vốn cho công ty con là Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt mở rộng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tăng cường hiệu quả kinh doanh cho công ty con và góp phần tăng cường hiệu quả kinh doanh cho công ty mẹ và

             Đầu tư chứng khoán.

8.             Giá chào bán ra công chúng:

              Giá bán cho Cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/ cổ phiếu

              Giá bán cho Cổ đông chiến lược: 11.000 đồng/cổ phiếu

9.             Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phiếu

10.         Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 09/12/2015 đến ngày 30/12/2015

11.         Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt

                 Địa chỉ: Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

                 Điện thoại: (844) 3722 4999        Fax: (844) 6273 2058

Tổ chức Tư vấn: Công ty Cổ phần chứng khoán phố Wall

                 Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội

                 Điện thoại            : (844) 39367083         Fax: (844) 39367082

12.         Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

                 Tên ngân hàng: TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Tây Hồ

                 Địa chỉ: 177 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

                 Số điện thoại: 04.3722 7291

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

  

ĐỖ THANH HÀ

File đính kèm: Thông tin chi tiết

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo