TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Thay đổi thời gian đấu giá IJC ngày 30/11/2020 thành ngày 18/12/2020

Ngày 19/11/2020, Sở GDCK Tp.HCM đã thực hiện CBTT bổ sung đợt chào bán cổ phần ra công chúng của IJC, theo đó thời gian đấu giá của đợt chào bán thay đổi một số thông tin cơ bản như sau:

–      Thời gian đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần: Từ ngày 02/11/2020 đến 16h00 ngày 10/12/2020.

–      Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 16/12/2020

–      Các đại lý đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư trước 15 giờ 00 phút ngày 16 tháng 12 năm 2020

–      Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 18/12/2020.

–      Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

–      Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ ngày 19/12/2020 đến ngày 28/12/2020.

–      Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá: Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020.

Thông tin chi tiết về đợt đấu giá được đính kèm file dưới đây:

https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=741b7700-0825-46ab-b568-3ac29d438832&rid=1314329426

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo