TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng cổ phiếu EFI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

————————-

CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————–

Số 101/2017/TB/WSS

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v: Tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng cổ phiếu EFI

 

Thực hiện hợp đồng tư vấn số 30/2017/HĐDV/TV/WSS–NXB ký ngày 24/10/2017 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS) với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB) về việc tìm kiếm và giới thiệu đối tác tham gia nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục,WSS đang tìm kiếm và lựa chọn đối tác có tiềm lực tài chính để tham gia nhận chuyển nhượng cổ phiếu EFI trong đợt thoáivốn của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đầu tư tại EFI.

 1. Thông tin về đợt chào bán
 • Tên doanh nghiệp bán cổ phần : Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục
 • Mã cổ phiếu :EFI
 • Sàn niêm yết : UPCOM
 • Trụ sở chính :Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại : 024 3974 7322                   Fax: 024 3974 7321
 • Ngành nghề kinh doanh : Đầu tư tài chính; Đầu tư bất động sản; Quản lý tòa nhà
 • Vốn điều lệ : 108.800.000.000đồng.
 • Số lượng cổ phần chào bán : 1.394.000cổ phần
 • Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 400.000 cổ phần
 • Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa : 1.3940.000 cổ phần
 • Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông                       
 • Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm : 10.100 đồng/cổ phiếu
 • Hình thức chào bán : Thỏa thuận với Nhà đầu tư sau đó giao dịch thỏa thuận trên sàn Upcom.
 1. Quy trình thực hiện chào bán
 • Nhà đầu tư quan tâm gửi bản đăng ký theo mẫu đính kèm trước ngày………………..…../2017.
 • Trường hợp chỉ có 01 (một) nhà đầu đăng ký mua toàn bộ cổ phần của EFI thì Nhà đầu tư sẽ thỏa thuận trực tiếp với NXB về mức giá và thời gian chuyển nhượng.
 • Trường hợp số lượng cổ phần các Nhà đầu tư đăng ký mua vượt quá số lượng cổ phần mà NXB chào bán thì WSS sẽ tổ chức buổi gặp giữa NXB và các Nhà đầu tư để NXB đánh giá và lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.
 • Quy trình chào bán:

1

Tiếp nhận bản đăng ký của các nhà đầu tư

06/11/2017- 10/11/2017

2

Thỏa thuận, ký hợp đồng hoặc biên bản ghi nhớ việc tham gia mua cổ phiếu

6/11/2017 -10/11/2017

3

Tổ chức khớp lệnh trên sàn giao dịch theo giá thỏa thuận đảm bảo đúng quy định của pháp luật

13/11/2017 -17/11/2017

Ghi chú: Tiến độ thực hiện có thể thay đổi do phụ thuộc vào kết quả đàm phán giữa Nhà đầu tư và NXB

   Địa chỉ tiếp nhận đơn đăng ký:

 • CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
 • Trụ sở: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, Hà Nội
 • Điện thoại: 024 3936 7083 Fax: 04 3936 7082     
 • Website: wss.com.vn

Trân trọng!

 Tài liệu kèm theo:

–          Đơn đăng ký mua cổ phần

–          Bản CBTT

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Viết Thắng

attached

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo