TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo v/v làm lại thủ tục ủy quyền cho nhà đầu tư

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư

Căn cứ vào Thông tư 74/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 01/06/2011 về hướng dẫn giao dịch chứng khoán, kể từ ngày 01/08/2011, các văn bản ủy quyền cho người khác giao dịch chứng khoán phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng theo quy định của pháp luật. Vì vậy, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall kính đề nghị nhà đầu tư làm lại thủ tục ủy quyền theo đúng quy định tại Thông tư 74.

Những văn bản ủy quyền trước đây thiếu xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng sẽ không có giá trị pháp lý kể từ ngày 01/08/2011.

Chi tiết, xin liên hệ với Phòng Giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall – Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 043.9367083, máy lẻ 129 để được hướng dẫn.

WSS xin trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự trợ giúp của Quý Nhà đầu tư!

File đính kèm: Hợp đồng Ủy quyền giao dịch chứng khoán

 

                                                                                     KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                      PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                           (Đã ký) 
 
                                                                                         Phạm Đức Long

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo