TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo v/v Lưu ký chứng khoán và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức đăng ký niêm yết bổ sung:
Tên công ty                   : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
Trụ sở chính                  : Số 1, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại                      : (84 – 4).39367083                               Fax: (84 – 4).39367082
Website                         : www.wss.com.vn                                Email: info@wss.com.vn
Giấy phép thành lập và hoạt động số 86/UBCK – GP Do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 12 năm 2007; Quyết định điều chỉnh số 303/UBCK – GP ngày 24/02/2010.
Mã số thuế                    : 010590252
 
2. Vốn Điều lệ, ngành nghề kinh doanh:
Vốn Điều lệ                    : 366.000.000.000 (Ba trăm sáu sáu tỷ đồng)
Ngành nghề kinh doanh : Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán
 
3. Thông báo lưu ký bổ sung:
Tên cổ phiếu                  : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
Mã cổ phiếu                   : WSS                           Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Hình thức đăng ký lưu ký: Ghi sổ                                     Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký bổ sung: 19.800.000 (Mười chín triệu tám trăm nghìn cổ phiếu)
Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký lưu ký bổ sung:       198.000.000.000 (Một trăm chín mươi tám tỷ đồng)
 -  Cổ đông chưa nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần xin vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall để xác nhận thông tin và nhận Giấy chứng nhận sở hữu.
 - Cổ đông đã nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần xin vui lòng làm thủ tục lưu ký tại Công ty Chứng khoán nơi mình mở tài khoản bắt đầu từ ngày 25/3/2010.
 
4. Thông báo về việc niêm yết bổ sung:
Tên cổ phiếu                  : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
Mã cổ phiếu                   : WSS                           Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: 19.800.000 (Mười chín triệu tám trăm nghìn cổ phiếu)
Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung:   198.000.000.000 (Một trăm chín mươi tám tỷ đồng)
Ngày giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung tại SGDCK Hà Nội: 02/04/2010.
 
Trân trọng thông báo!

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo