TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo về thời gian thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ từ ngày 01/01/2016

Kính gửi Quý khách hàng

Căn cứ theo Quyết định số 211/QD-VSD ngày 18/12/2015 về việc ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán tự doanh và Thông báo số 14029 ngày 21/12/2015 về việc triển khai rút ngắn thời gian thanh toán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS) xin trân trọng thông báo:

– Kể từ ngày 01/01/2016, thời gian thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ sẽ được rút ngắn từ ngày làm việc thứ ba sau ngày giao dịch (T+3) xuống ngày làm việc thứ hai sau ngày giao dịch (T+2).

– Thời gian thực hiện cụ thể:

1. Các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ thực hiện tại các ngày 29, 30 và 31/12/2015 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 04, 05 và 06/01/2016 theo chu kỳ T+3.

2. Các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ thực hiện từ ngày 04/01/2016 trở đi sẽ được thanh toán theo chu kỳ T+2.

3.. Riêng tại ngày thanh toán 06/01/2016:

+ Các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ thực hiện ngày 31/12/2015 sẽ được thanh toán vào lúc 08h45.

+ Các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ thực hiện ngày 04/01/2016 sẽ được thanh toán vào lúc 16h00.

Mọi ý kiến đóng góp và yêu cầu liên quan , Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo số máy 043.824 8686 .

Trân trọng thông báo ./.

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo