TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo về việc mở Chi nhánh Sài Gòn

Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc lập Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh tại Quyết định số 404/QĐ-UBCK ngày 31/05/2010 và cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số 79/UBCK ngày 31/05/2010 cho Chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh. Thông tin về Chi nhánh của Công ty tại Tp Hồ Chí Minh như sau:
 
1.     Tên gọi: Công ty CP Chứng khoán Phố Wall – Chi nhánh Sài Gòn
2.     Địa điểm: Số 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
3.     Chi nhánh Sài Gòn thực hiện hoạt động: Lưu ký chứng khoán và Môi giới chứng khoán
4.     Giám đốc Chi nhánh: Ông Phạm Đức Long
 
Công ty CP Chứng khoán Phố Wall trân trọng thông báo: Chi nhánh Sài Gòn sẽ chính thức khai trương và đi vào hoạt động kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2010.

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo