TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo về việc thay đổi thời gian giao dịch trong ngày trên HOSE

Theo công văn của Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, kể từ ngày 13/09/2010, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM sẽ áp dụng thời gian giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận trong ngày như sau:
 
Phương thức giao dịch
Giờ giao dịch
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ
       Khớp lệnh định kỳ mở cửa
8h30’   - 8h45’
       Khớp lệnh liên tục
8h45’   – 10h30’
       Khớp lệnh định kỳ đóng cửa
10h30’ – 10h45’
       Thỏa thuận
8h30’   - 11h00’
Trái phiếu
       Thỏa thuận
8h30’   - 11h00’
Đóng cửa
11h00’
 
Trân trọng thông báo,
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo