TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo về việc thay đổi thời gian giao dịch trong ngày trên HOSE

Theo công văn của Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, kể từ ngày 13/09/2010, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM sẽ áp dụng thời gian giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận trong ngày như sau:
 
Phương thức giao dịch
Giờ giao dịch
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ
       Khớp lệnh định kỳ mở cửa
8h30’   - 8h45’
       Khớp lệnh liên tục
8h45’   – 10h30’
       Khớp lệnh định kỳ đóng cửa
10h30’ – 10h45’
       Thỏa thuận
8h30’   - 11h00’
Trái phiếu
       Thỏa thuận
8h30’   - 11h00’
Đóng cửa
11h00’
 
Trân trọng thông báo,
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo