TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS thông báo về việc thực hiện chế độ cổ tức của MB

Căn cứ thông báo của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội về việc tạm ứng cổ tức lần 1 với tỷ lệ cổ tức 9% ( 900 đồng/cổ phần) cho các cổ đông, Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall sẽ thực hiện chế độ cổ tức áp dụng đối với các nhà đầu tư mua, bán cổ phiếu của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội thông qua Môi Giới OTC Phố Wall kể từ ngày chốt danh sách trả cổ tức trở về trước như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền: 17h30 ngày 18/06/2009

2. Đối với nhà đầu tư mua cổ phần

Nhà Đầu tư mua cổ phần của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội thông qua Môi Giới OTC Phố Wall kể từ ngày chốt danh sách trả cổ tức trở về trước sẽ được hưởng cổ tức là 9% hay 900 đồng/cổ phần theo thông báo của ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội . Số tiền cổ tức sẽ được cộng trực tiếp vào số tiền của Nhà đầu tư trên tài khoản sau ngày chốt danh sách thực hiện quyền.

3. Đối với nhà đầu tư vay cổ phần để bán

Nhà đầu tư vay cổ phần để bán thông qua Môi Giới OTC Phố Wall kể từ ngày chốt danh sách trả cổ tức trở về trước có trách nhiệm thanh toán cho bên cho vay số cổ tức là 9% hay 900 đồng/cổ phần theo thông báo của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội. Tiền cổ tức trên sẽ bị trừ trực tiếp từ số tiền của Nhà đầu tư trên tài khoản sau ngày chốt danh sách thực hiện quyền.

Trân trọng thông báo!
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo