TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo về việc Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên CTCP Cáp và Vật liệu viễn thông

Công ty chứng khoán Phố Wall xin trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần cáp và vật liệu viễn thông như sau:

Ngày 14 tháng 3 năm 2010,  SACOM tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tại Hội trường Nhà khách T78, số 145 Lý Chiến Thắng, P7, Quận 3, TP.HCM. Công ty Chứng khoán Phố Wall cũng là một cổ đông của SACOM và chúng tôi sẽ tham dự đại hội lần này. Do vậy, nếu quý vị cổ đông được mời nhưng không có điều kiện tham gia đại hội lần này có thể ủy quyền cho Công ty Chứng khoán Phố Wall thay mặt quý vị tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Mẫu Giấy ủy quyền

Trân trọng cảm ơn!
Công ty chứng khoán Phố Wall

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo