TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Triển khai chương trình khuyến mại "WSS tri ân khách hàng" từ 16/04/2012

* Miễn 100%phí giao dịch /1 thángcho tài khoản mở mới
 
* Giảm 20%phí giao dịch /1 tháng cho tất cả các tài khoản đang giao dịch
 
* Với khách hàng giao dịch > 5 tỷ/tháng
+ Phí giao dịch 0.2% (các GD > 3 tỷ/ngày phí 0.15%)
+ Miễn phí ứng trước tiền mua đến ngày T + 2.
+ Phí ứng trước tiền bán để mua chứng khoán = 0.065% x số tiền ứng trước
+ Hạn mức đặc biệt linh hoạt khi giao dịch chứng khoán cầm cố, repo và T + 0
+ Thủ tục thuận tiện, chuyên viên tư vấn phục vụ tận nơi
 
* Với khách hàng giao dịch > 3 tỷ/tháng
+ Phí giao dịch 0.25% (GD từ 500 triệu đến dưới 3 tỷ/ngày phí 0.2%; GD>3 tỷ/ngày phí 0.15%)
+ Miễn phí ứng trước tiền mua đến ngày T + 1.
+ Phí ứng trước tiền bán để mua chứng khoán = 0.065% x số tiền ứng trước
+ Hạn mức đặc biệt linh hoạt khi giao dịch chứng khoán cầm cố, repo và T + 0
+ Thủ tục thuận tiện, chuyên viên tư vấn phục vụ tận nơi
 
* Chi tiết liên hệ:
+ Tel: 043.9367083 số máy lẻ 129

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo