TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS trở thành thành viên giao dịch thứ 65 của TTGDCKHN

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall, tên tiếng Anh: Wall Street Securities Company, tên viết tắt WSS, có trụ sở chính tại Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall có vốn điều lệ là 168 tỷ đồng, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 86/UBCK-GP ngày 20/12/2007 thực hiện các hoạt động kinh doanh sau:
  1. Môi giới chứng khoán;
  2. Tự doanh chứng khoán;
  3. Tư vấn đầu tư chứng khoán;
  4. Lưu ký chứng khoán
CTCP Chứng khoán Phố Wall, mã giao dịch 073 sẽ chính thức triển khai giao dịch trên TTGDCKHN từ ngày 31/01/2008.

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo!

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo