TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Dịch vụ hỗ trợ tài chính

Để giúp khách hàng tận dụng triệt để cơ hội đầu tư, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng thông qua các dịch vụ:

  • Ứng trước tiền bán chứng khoán, cổ tức: Qua dịch vụ này, khách hàng không phải đợi đến ngày thanh toán tiền về tài khoản mà có thể yêu cầu nhận ngay tiền bán chứng khoán khi có kết quả khớp lệnh vào ngày T hoặc ngày chốt thực hiện quyền.
  • Hỗ trợ vay cầm cố chứng khoán: Khách hàng sẽ được Công ty hỗ trợ để có thể sử dụng chứng khoán trong tài khoản lưu ký của mình tại WSS làm tài sản cầm cố để vay tiền đầu tư chứng khoán tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo