TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Môi giới chứng khoán

Với nguyên tắc công bằng, trung thực và chuyên nghiệp, WSS cung cấp dịch vụ Môi giới trọn gói cho tất cả các khách hàng cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước thông qua các hình thức giao dịch đa dạng và thuận tiện, bao gồm: mở tài khoản, thực hiện yêu cầu giao dịch của khách hàng, cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến, sao kê tài khoản giao dịch, hỗ trợ quản lý danh mục đầu tư.

WSS mang lại những lợi ích lớn nhất cho Quý khách hàng thông qua:

Thủ tục đơn giản, minh bạch;
Cơ chế nhận lệnh, truyền lệnh nhanh chóng (WSS kết nối trực tiếp với Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh và Sở GDCK Hà Nội);
Cập nhật kết quả khớp lệnh tức thì tại công ty hoặc qua Internet hoặc SMS;
Đánh giá hàng ngày danh mục chứng khoán theo thị trường.
Bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo