TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tư vấn đầu tư chứng khoán

Đến với WSS, các nhà đầu tư sẽ được tiếp cận với các bản tin miễn phí tại quầy giao dịch và những thông tin tin cậy mới nhất kèm theo nhận định đánh giá và ý kiến tư vấn giúp khách hàng đưa ra quyết định đầu tư phù hợp nhất. Ngoài ra, theo yêu cầu của khách hàng, WSS sẽ tìm hiểu và thu thập thông tin về năng lực tài chính, độ tuổi, nghề nghiệp, thu nhập, mức độ chấp nhận rủi ro, để xây dựng hồ sơ khách hàng “risk profile” tương ứng, và thực hiện các phân tích chuyên sâu nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đầu tư gồm các nội dung sau:

Kết quả phân tích, đánh giá chứng khoán
Tư vấn xác định chiến lược đầu tư chứng khoán
Tư vấn lựa chọn chứng khoán, tái cấu trúc và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
Lựa chọn thời điểm và cơ cấu đầu tư thích hợp
Tìm kiếm các cơ hội đầu tư hiệu quả
Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo