TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Repo chứng khoán

WSS mua (bán) chứng khoán và cam kết sẽ bán (mua) lại chứng khoán đó vào một ngày cụ thể với mức giá được hai bên thoả thuận trước. Repo vừa là công cụ giúp khách hàng kinh doanh, đầu tư chứng khoán có hiệu quả, vừa là công cụ ngăn chặn rủi ro trong đầu tư chứng khoán và đặc biệt là giúp khách hàng có những khoản tiền trong những trường hợp cần thiết mà vẫn giữ được chứng khoán của mình.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo