TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin WSS

CTCP ĐT Xây Dựng 3-2: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu

Tổ chức đăng ký niêm yết:  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
Tên tiếng Anh:   CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION 3-2
Tên viết tắt:       CIC 3-2
Địa chỉ trụ sở chính:  45A Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.  
Điện thoại:  (84-650) 3.759 446                          Fax:  (84-650) 3.755 605
Website:           www.cic32.com.vn
Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
Vốn điều lệ: 112.000.000.000 đồng  (Một trăm mười hai tỷ đồng)
Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 11.200.000 cổ phiếu (Mười một triệu hai trăm ngàn cổ phiếu)
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng Việt Nam
Ngày nhận hồ sơ đăng ký niêm yết: 20/06/2012

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/04 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05 (25/04/2024 16:21)

WSS: THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (16/04/2024 13:52)

WSS: Cảnh báo bảo mật thông tin (28/03/2024 16:16)

WSS: Thông báo Nghỉ tết Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (01/02/2024 10:49)

WSS: Thông báo lịch nghỉ lễ Tết dương lịch năm 2024 (29/12/2023 14:38)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo