TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin WSS

WSS: Thông báo kết quả đăng ký chào bán thoả thuận phần vốn nhà nuớc của VNPT tại Quỹ đầu tư Việt Nam sau đấu giá lần đầu

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN THỎA THUẬN

PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM TẠI QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall xin thông báo số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán phần vốn nhà nước của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại Quỹ đầu tư Việt Nam như sau: Đến 16h00 ngày 08/04/2015 không có nhà đầu tư nào đăng ký mua phần vốn nhà nước của Tập đoàn VNPT tại Quỹ đầu tư Việt Nam;

Do đó, việc bán thỏa thuận 21,3 đơn vị quỹ của Tập đoàn VNPT tại Quỹ đầu tư Việt Nam sẽ không được diễn ra như dự kiến.

Trân trọng thông báo./.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Viết Thắng

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/04 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05 (25/04/2024 16:21)

WSS: THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (16/04/2024 13:52)

WSS: Cảnh báo bảo mật thông tin (28/03/2024 16:16)

WSS: Thông báo Nghỉ tết Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (01/02/2024 10:49)

WSS: Thông báo lịch nghỉ lễ Tết dương lịch năm 2024 (29/12/2023 14:38)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo