TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ như sau:

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá:Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
2.      Địa chỉ:Số 02C Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
3.      Ngành nghề kinh doanh:Truyền tải điện,..
4.      Vốn điều lệ:1.242.250.000.000 đồng
5.      Hình thức đấu giáĐấu giá
6.      Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm:1.044.144.640.000 đồng/lô cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá:8.960.000 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:0 cổ phần
10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:–       Thời gian: Từ ngày 26/01/2024 đến 16h00 ngày 16/02/2024–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (Theo Quy chế bán đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ –Phụ lục Danh sách các Đại lý đấu giá)
11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:–       Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 22/02/2024–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:–       Thời gian: 14h00 ngày 26 tháng 02 năm 2024–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần:từ ngày 27/02/2024 đến 07/03/2024
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:từ ngày 27/02/2024 đến ngày 04/03/2024
Đường link chi tiết đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1Gheg_034bzvmhMQqIxhYbav0NDRjDEVt/view?usp=sharing

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Cà Mau do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu (Nguồn: HNX) (22/06/2017 10:14)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo