TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu

1. Tên tổ chức thực hiện chào bán: Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long
– Địa chỉ: 86 Đường 3 tháng 2, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
– Ngành nghề kinh doanh chính: Thu gom rác thải không độc hại, Thu gom rác thải độc hại, Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan, …
–Vốn điều lệ: 35.362.220.000 đồng, tương đương 3.536.222 cổ phần
Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nắm giữ 2.872.822 cổ phần, tương đương 81,24% vốn điều lệ thực góp
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 40.800 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.569.728 cổ phần (chiếm 44,39% vốn điều lệ)
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ ngày 03/11/2020 đến 16h00 ngày 13/11/2020 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm: Công ty CP Chứng khoán Phố Wall
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 19/11/2020
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 09h00 ngày 23/11/2020
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/11/2020 đến ngày 30/11/2020
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/11/2020 đến ngày 30/11/2020
Các tài liệu đính kèm (click để tải về)

https://drive.google.com/file/d/160LDnm7CwW2zJUo7uIzEkP-t6uVvHPz1/view?usp=sharing

 

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Cà Mau do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu (Nguồn: HNX) (22/06/2017 10:14)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo