TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Giao nhận kho vận ngoại thương

-         Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Giao nhận kho vận ngoại thương
-         Địa chỉ doanh nghiệp: 15 Bis Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội
-         Vốn điều lệ: 268.000.000.000 đồng
-         Số lượng cổ phần bán đấu giá: 5.253.500 cổ phần
-         Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 58 NĐT
-         Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                               Cá nhân: 58 NĐT
-         Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 54.500 CP
-         Trong đó: Tổ chức: 0 CP                                  Cá nhân: 54.500 CP
-         Thời hạn nộp phiếu đấu giá: chậm nhất vào 16h00 ngày 01/8/2012
-         Thời gian tổ chức đấu giá: 8h30 ngày 03/8/2012

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo