TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
– Địa chỉ: Sân bay quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
– Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh các dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh như dịch vụ nhà hàng, ăn uống, dịch vụ phòng khách hạng thương gia, bán hàng lưu niệm, quà tặng…
– Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 30.000 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.450.000 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 07/06/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 05/07/2017 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 10/07/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 12/07/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/07/2017 đến 16 giờ ngày 22/07/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 14/07/2017 đến ngày 19/07/2017

Tài liệu đính kèm
1. Quy che dau gia co phan_DV san bay quoc te Cam Ranh.doc
2. Giay chung nhan chao ban.PDF
3. NQ DHDCD, PA Phat hanh, NQ thong qua 5 noi dung.CIAS.PDF
4. Giay CNDKDN CIAS.PDF
5. Dieu le CIAS.PDF
6. Ban cao bach Cias.PDF
7. BC tinh hinh su dung von_CIAS.PDF
8. BCTC hop nhat da kiem toan 2016.CIAS.PDF
9. BCTC rieng kiem toan 2016.PDF
10. BCTC kiem toan 2015.PDF
11. BCTC hop nhat va Rieng le Quy I_2017_CIAS.PDF
Phu luc Danh sach cac dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo