TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Bất động sản Dầu khí Việt Nam do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu (Nguồn: HNX)

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của CTCP Bất động sản Dầu khí Việt Nam do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Bất động sản Dầu khí Việt Nam
  3. Địa chỉ: Số 1, đường Châu Văn Liêm, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  4. Điện thoại: (04) 39381643                       Fax: (04) 39381641
  5. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí…
  6. Vốn điều lệ thực góp: 500.000.000.000 đồng
  7. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.400.000 cổ phần
  8. Giá khởi điểm: 10.080 đồng/cổ phần
  9. Điều kiện tham dự đấu giá: nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định.
  10. Thời gian và địa điểm đấu giá: dự kiến ngày 16/03/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đề nghị Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chậm nhất đến 16 giờ ngày 15/02/2017.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ban đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.9412626;           Fax: 043.9347818

Tài liệu đính kèm
Mau_Dang ky lam dai ly dau gia.docx.doc

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo