TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do CTCP Nhiệt điện Phả Lại sở hữu (Nguồn: HNX)

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do CTCP Nhiệt điện Phả Lại sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

 1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: CTCP Nhiệt điện Phả Lại
 2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc
 3. Địa chỉ: Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 4.  Số Điện thoại: 0320.3582909                Fax: 0320.3582605
 5. Ngành nghề kinh doanh: Sửa chữa Thiết bị điện; Lắp đặt chuyển giao công nghệ thiết bị điện, thiết bị nhiệt; Tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình của nhà máy điện …
 6. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
 7. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.500.000 cổ phần
 8. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
 9. Giá khởi điểm: 12.800 đồng/ cổ phần
 10. Điều kiện tham dự đấu giá: nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định.
 11. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến: 08h30 ngày 17/02/2017
 12. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đề nghị Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chậm nhất 16 giờ 00 ngày 11/01/2017.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ban đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tài liệu đính kèm
Mau_Dang ky lam dai ly dau gia.docx.doc

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo