TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Xây dựng 565 do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn sở hữu (Nguồn: HNX)

Căn cứ Đơn đăng ký bán đấu giá của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá bán cổ phần của CTCP Xây dựng 565 do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn sở hữu như sau:

1.     Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Xây dựng 565

2.     Địa chỉ: Tổ 3, Phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

3.     Điện thoại: 0218.385.4024                Fax : 0218.385.5055

4.     Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng các công trình dân dụng, kỹ thuật (công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, đường dây và trạm điện, nước sinh hoạt, công trình ngầm dưới đất – dưới nước, đường ngầm, công trình hạ tầng kỹ thuật); hoàn thiện công trình xây dựng; cho thuê máy móc thiết bị,…

5.     Vốn điều lệ đăng ký: 29.593.140.000 (Hai mươi chín tỷ năm trăm chín mươi ba triệu một trăm bốn mươi nghìn) đồng

6.     Vốn điều lệ thực góp: 29.593.140.000 (Hai mươi chín tỷ năm trăm chín mươi ba triệu một trăm bốn mươi nghìn) đồng

7.     Số lượng cổ phần bán đấu giá 1.563.569 (Một triệu năm trăm sáu mươi ba nghìn năm trăm sáu mươi chín) cổ phần

8.     Giá khởi điểm: 6.360 (Sáu nghìn ba trăm sáu mươi) đồng/ cổ phần

9.     Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia mua theo quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán

10.  Thời gian và địa điểm đấu giá: dự kiến 8h30 ngày 28/4/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đề nghị Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước 16 giờ 00 phút ngày 29/3/2017.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ban đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.94126269347620

Tài liệu đính kèm
Mau_Dang ky lam dai ly dau gia.docx.doc

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo