TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Xi măng Tuyên Quang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang sở hữu (Nguồn: HNX)

Căn cứ Đơn đăng ký bán đấu giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang để thoái vốn Nhà nước tại CTCP Xi măng Tuyên Quang, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá bán cổ phần của CTCP Xi măng Tuyên Quang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang sở hữu như sau:

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Xi măng Tuyên Quang

2.      Địa chỉ: Số 2 Đường Kim Bình, Xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

3.      Điện thoại: 027 3822269                  Fax : 027 3821920

4.      Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất xi măng; Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh.

5.      Vốn điều lệ đăng ký: 55.000.000.000 (Năm mươi lăm tỷ) đồng

6.      Vốn điều lệ thực góp: 55.000.000.000 (Năm mươi lăm tỷ) đồng

7.      Số lượng cổ phần bán đấu giá : 3.025.000 (Ba triệu không trăm hai mươi lăm nghìn) cổ phần

8.      Giá khởi điểm: 3.200 (Ba nghìn hai trăm) đồng/ cổ phần

9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia mua theo quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán

10.    Thời gian và địa điểm đấu giá: dự kiến 8h30 ngày 30/3/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đề nghị Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước 16 giờ 00 phút ngày 02/3/2017.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ban đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.94126269347620

Tài liệu đính kèm
Mau_Dang ky lam dai ly dau gia.docx.doc

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo