TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng 565 do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn sở hữu (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn
– Tên tổ chức
phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xây dựng 565
– Địa chỉ: Tổ 3, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
– Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng, kỹ thuật (công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, đường dây và trạm điện, nước sinh hoạt, công trình ngầm dưới đất – dưới nước, đường ngầm, công trình hạ tầng kỹ thuật); hoàn thiện công trình xây dựng; cho thuê máy móc thiết bị,…
– Vốn điều lệ: 29.593.140.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 6.360 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.563.569 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.563.569 cổ phần
– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 30/03/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 21/04/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h
30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/04/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 28/04/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/04/2017 đến
16 giờ ngày 08/05/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/05/2017 đến ngày 08/05/2017

Tài liệu đính kèm
1. Quy che dau gia co phan CTCP Xay dung 565.doc
2. QD289-Thoaivon_CTCP Xay dung 565.pdf
3. CV 1471-UBCKNN_CTCP Xay dung 565.pdf
4. Dieu le CTCP_CTCP Xay dung 565.pdf
5. BCTC 9T 2016_CTCP Xay dung 565.pdf
6. BCTC 2015_CTCP Xay dung 565.pdf
7. BCTC 2014_CTCP Xay dung 565.pdf
8. Ban CBTT_CTCP Xay dung 565.pdf
Phu luc Danh sach cac dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo