TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
– Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
– Địa chỉ: Số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
– Ngành nghề kinh doanh: hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các dịch vụ tài chính, tiền tệ ngân hàng …
– Vốn điều lệ: 11.750.000.000.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 11.900 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 71.577.141 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 71.577.141 cổ phần
– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 10/02/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 03/03/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/03/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 10/03/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/03/2017 đến 16 giờ ngày 20/03/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 14/03/2017 đến ngày 17/03/2017

Tài liệu đính kèm
1. Quy che dau gia Ngan hang TMCP Hang hai Viet Nam do VNPT so huu.PDF
2. QD 297 phe duyet phuong thuc dau gia – MSB.pdf
3. Cong van cua UBCK.pdf
4. Dieu le MSB.pdf
5. BCBTT MSB.pdf
6. BCTC 2013 MSB.pdf
7. BCTC 2014 MSB.pdf
8. BCTC 2015 MSB.pdf
9. BCTC Q3.2016 MSB.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Thong bao dang ky mua co phan khoi luong lon qua dau gia.docx
Don dang ky dau gia.zip

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo