TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH Bột mỳ Vinafood 1 (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Bột mỳ Vinafood 1
– Địa chỉ: Số 94 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
– Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm, bột mỳ và các sản phẩm từ bột mỳ; Sản xuất, kinh doanh các loại nguyên liệu, thành phẩm thức ăn chăn nuôi giá súc …
– Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 242.000.000.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 8.229.800 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 8.229.800 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 01/10/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 21/10/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/10/2016
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 28/10/2016
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/10/2016 đến ngày 07/11/2016
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/11/2016 đến ngày 04/11/2016

Tài liệu đính kèm
1. Quy_che_dau_gia_Cong_ty_TNHH_MTV Bot my Vinafood 1.doc
2. Quyet dinh phe duyet PA CPH.pdf
3. Phuong an CPH.pdf
4. Ban CBTT VNF1FLOUR.pdf
5. BCTC 2013.pdf
6. BCTC 2014.pdf
7. BCTC Gd1 2015.pdf
8. BCTC Gd2 2015.pdf
9. BCTC 6T 2016.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo