TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu (Nguồn: HNX)

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu được tổ chức vào ngày 31/03/2017 như sau:
– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
– Tên tổ chức
phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.951.800 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 12.700 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 1
0 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 3
+ Cá nhân:
7
– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 1
9.518.000 cổ phần
– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 10 phiếu
– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 1
9.518.000 cổ phần
– Khối lượng đặt cao nhất: 1.951.800 cổ phần
– Khối lượng đặt thấp nhất: 1.951.800 cổ phần
– Giá đặt mua cao nhất: 26.100 đồng/cổ phần
– Giá đặt mua thấp nhất: 13.000 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công cao nhất: 26.100 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công thấp nhất: 26.100 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công bình quân: 26.100 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 1 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 1 NĐT
– Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.951.800 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
– Tổng giá trị cổ phần bán được: 50.941.980.
000 đồng
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/04/2017 đến
16 giờ ngày 10/04/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/04/2017 đến ngày 10/04/2017

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo