TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng 565 do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn sở hữu (Nguồn: HNX)

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng 565 do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn sở hữu được tổ chức vào ngày 28/04/2017 như sau:
– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn
– Tên tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Xây dựng 565
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.563.569 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 6.360 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 7 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0
+ Cá nhân: 7
– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 1.563.600 cổ phần
– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 7 phiếu
– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 1.563.600 cổ phần
– Khối lượng đặt cao nhất: 419.900 cổ phần
– Khối lượng đặt thấp nhất: 15.000 cổ phần
– Giá đặt mua cao nhất: 6.370 đồng/cổ phần
– Giá đặt mua thấp nhất: 6.360 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công cao nhất: 6.370 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công thấp nhất: 6.360 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công bình quân: 6.362 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 7 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 7 NĐT
– Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.563.569 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
– Tổng giá trị cổ phần bán được: 9.947.443.840 đồng
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/04/2017 đến 16 giờ ngày 08/05/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/05/2017 đến ngày 08/05/2017

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo