TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Thái Bình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình sở hữu (Nguồn: HNX)

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Thái Bình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình sở hữu được tổ chức vào ngày 27/02/2017 như sau:
– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình
– Tên tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Thái Bình
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.368.000 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.143 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 6 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0
+ Cá nhân: 6
– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 2.736.000 cổ phần
– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: phiếu
– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 2.736.000 cổ phần
– Khối lượng đặt cao nhất: 1.368.000 cổ phần
– Khối lượng đặt thấp nhất: 100.000 cổ phần
– Giá đặt mua cao nhất: 10.144 đồng/cổ phần
– Giá đặt mua thấp nhất: 10.143 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công cao nhất: 10.144 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công thấp nhất: 10.144 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công bình quân: 10.144 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 5 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 5 NĐT
– Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.368.000 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
– Tổng giá trị cổ phần bán được: 13.876.992.000 đồng
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/02/2017 đến 00 giờ ngày 09/03/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/03/2017 đến ngày 06/03/2017

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo