TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội (Nguồn: HNX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội như sau:

 

1.     Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Lương thực miền Bắc

2.     Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội

3.     Địa chỉ: Số 67A Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4.     Vốn điều lệ: 9.800.000.000 đồng

5.     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 19.600 cổ phần

6.     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 3 NĐT

7.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 31.500 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 9.800 CP                 Cá nhân: 21.700 CP

8.     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/05/2017

9.     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 08/05/2017

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo